Chia sẻ - 2006 - S.49-52: Lời Chúa trong cuộc đời
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
Ký hiệu tác giả: CHSE
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2006/49-52
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000693
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Tình trạng: Đang mượn