Chia sẻ - 2007 - S.53-56: Sống đạo thời WTO
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
Ký hiệu tác giả: CHSE
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2007/53-56
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000697
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0000698
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Tình trạng: Hiện có