Chia sẻ - 2008 - S57-59: Giáo dục Kitô giáo
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
Ký hiệu tác giả: CHSE
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2008/57-59
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000702
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Tình trạng: Đang mượn