Hợp tuyển văn học Ấn độ
Tác giả: Lưu Đức Trung
DDC: 891.2 - Thơ, văn học Ấn Độ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0076986
Nhà Xuất bản: Giáo dục, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 384
Tình trạng: Hiện có