Nghiên cứu Lịch sử - 2017 - S7 (495)
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu lịch sử
Tác giả: Nghiên cứu Lịch sử
Ký hiệu tác giả: NCLS
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2017/S7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0078235
Nhà Xuất bản: Viện Hàn Lâm
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 86
Tình trạng: Đang mượn