Béatitude et Théologie morale chez Saint Thomas D'Aquin
Tác giả: Roger Guindon, o.m.i.
Ký hiệu tác giả: GU-R
DDC: 255.23 - Thomas Aquinô
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081239
Nhà Xuất bản: Editions de l'Université d'Ottawa
Năm Xuất bản: 1956
Khổ sách: 22
Số trang: 360
Tình trạng: Hiện có