Để nên môn đệ Đức Kitô
Tác giả: Dr. Edward Sri
DDC: 248.89 - Chuyên đề về những người đạo đức
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081551
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 213
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081552
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 213
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có