Nghiên cứu Lịch sử - 2018 - S10(510)
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu lịch sử
Tác giả: Nghiên cứu Lịch sử
Ký hiệu tác giả: NCLS
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2018/S10
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081584
Nhà Xuất bản: Viện Hàn Lâm
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 27
Số trang: 86
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn