Thời sự Thần học - 2019 - S83: Tâm lý học Tôn Giáo
Phụ đề: Thần học Kitô Giáo
Tác giả: Thời sự thần học
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S83
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081636
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081645
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081763
Nhà Xuất bản: Học Viện Đa minh
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Đang mượn