Ba lời khuyên phúc âm
Tác giả: Ba lời khuyên phúc âm
DDC: 226 - Sách Phúc Âm và Công vụ Tông Đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081638
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081647
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có