Chia sẻ Tin Mừng - 2019/T3: Lần hạt bền bỉ trong những gian truân
Tác giả: Chia sẻ Tin Mừng
Ký hiệu tác giả: CSTM
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081644
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 80
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Đang mượn