Nhưng ai là người thân cận của tôi
Tác giả: Lm. Nhân Tài
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081646
Nhà Xuất bản: Sài Gòn
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 122
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có