Chuẩn bị tâm sinh lý trong hôn nhân
Nguyên tác: Dành cho lớp hôn nhân
Tác giả: Bs. Nguyễn Đăng Chiêu
DDC: 268.434 - Giáo dục Tôn giáo, người lớn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081649
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 79
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có