Giữ lửa trong tâm hồn
Tác giả: Giữ lửa
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081650
Nhà Xuất bản: Đại chủng viện Huế
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 63
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có