Anh em bảo Thầy là ai - Dẫn vào Kitô Học
Tác giả: Jacques Dupuis
DDC: 230.107 - Kitô giáo, Thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081654
Nhà Xuất bản: Học viện Thần Học Philip Rinald
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 258
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có