Tuần thập nhật kính Chúa Thánh Thần
Tác giả: Thánh AnPhongsô
DDC: 242.02 - Tác phẩm về đạo đức - Lòng sùng kính, lời cầu nguyện và suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081657
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 17
Số trang: 96
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có