Tinh thần Assisi - Chung tay xây dựng bình an
Tác giả: Tinh thần
DDC: 235.209 - Các Thánh, lịch sử, địa lý, con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081706
Nhà Xuất bản: Trung tâm mục vụ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có