Chia sẻ - Nội san Thần học -Mục vụ-Tu đức - Số 93: Gia đình nơi Thiên Chúa biểu lộ lòng thương xót
Tác giả: Chia sẻ
Ký hiệu tác giả: CHSE
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S93
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081715
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081764
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0081776
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có