The Family today and Tomorrow - The church Addresses her future
Tác giả: The -
DDC: 261.8 - Thần học xã hội, quan hệ và quan điểm giữa các Tôn giáo - Kitô giáo và các vấn đề xã hộ,i kinh tế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081724
Nhà Xuất bản: The Pope John Center
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 22
Số trang: 292
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có