L'Espérance Juive À L'heure De Jésus
Tác giả: Pierre Grelot
Ký hiệu tác giả: GR-P
DDC: 232 - Kitô học, Sứ mạng của Giáo Hội, thiên đàng Phục Sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081740
Nhà Xuất bản: Desclée
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 22
Số trang: 359
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có