De L'Amour
Tác giả: Marie - Dominique Philippe
DDC: 249 - Sự tuân giữ lề luật trong đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081746
Nhà Xuất bản: Mame, Paris
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 230
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có