Le Paradis et L'Enfer
Tác giả: Denys-Pierre Auvray
Ký hiệu tác giả: AU-D
DDC: 236 - Thuyết tận thế - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081747
Nhà Xuất bản: Pierre Téqui
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có