Nghiên cứu văn học - 2019 - S3
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu văn học
Tác giả: Nghiên cứu văn học
DDC: 805 - Ấn phẩm định kỳ về văn học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081762
Nhà Xuất bản: Viện văn học
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 25
Số trang: 117
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn