Giác ngộ - 2019 - S276
Phụ đề: Nguyệt san Phật Giáo
Tác giả: Nguyệt san Giác Ngộ
DDC: 294.305 - Ấn phẩm định kỳ về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S276
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081766
Nhà Xuất bản: Giáo hội Phật Giáo Viêt Nam
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn