Missio Inter Gentes - 2015/V1, N1
Tác giả: Missio Inter Gentes
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2015/V1,N1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081769
Nhà Xuất bản: Divine Word
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 129
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn