Boletin Eclesiastico de Filipinas - V.XCV - 2019/N937-938
Phụ đề: Tạp chí về Giáo Hội Công Giáo
Tác giả: Boletin Eclesiastico de Filipinas
DDC: 262.05 - Ấn phẩm định kỳ về Giáo Hội Công Giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập số: 2019/N937
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081772
Nhà Xuất bản: The Official Interdiocesan Bulletin
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn