Boletin Eclesiastico de Filipinas - V.XCIV - 2018/N934
Phụ đề: Tạp chí về Giáo Hội Công Giáo
Tác giả: Boletin Eclesiastico de Filipinas
DDC: 262.05 - Ấn phẩm định kỳ về Giáo Hội Công Giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập số: 2018/N934
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081773
Nhà Xuất bản: The Official Interdiocesan Bulletin
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 581
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn