Philippiniana sacra - 2019- V.LIV, N.161
Phụ đề: Tạp chí Thần học Kitô Giáo
Tác giả: Philippiniana Sacra
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Anh
Tập số: 2019/N161
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081774
Nhà Xuất bản: Philippiniana Sacra
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 23
Số trang: 216
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn