Học trường Đức Mẹ - T3: Đức Maria Gương mẫu của lòng tin
Tác giả: Lm. Antôn Ngô Văn Vững
DDC: 232.910 - Thánh Mẫu Học, Đức Maria trong giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081777
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 523
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có