Cuộc đời hát ca
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081779
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 126
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có