25 bài suy niệm về cuộc đời và ơn gọi
Tác giả: Lm. Santos G.Mena, S.J
DDC: 248.811 - Lý thuyết về Ơn gọi và sứ vụ của KITÔ HỮU thuộc mọi thành phần trong Giáo Hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081780
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 19
Số trang: 179
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0082761
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 19
Số trang: 179
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có