Bánh bởi Trời cho nhân loại - Phụng vụ và linh đạo Thánh Thể
Tác giả: Giuse . Phạm Đình Ái, SSS
DDC: 264.307 - Giáo dục, hướng dẫn mục vụ về Thánh Lễ và Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081781
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 393
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Đang mượn