Sách Thánh Vịnh - Tìm hiểu, giải thích, suy niệm, cầu nguyện
Tác giả: Lm. Bernard Phạm Hữu Quang
DDC: 223.02 - Thánh vịnh (đa ngôn ngữ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081782
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 441
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có