The Philosophical Vision of John duns Scotus - An Introduction
Tác giả: Mary Beth Ingham
Ký hiệu tác giả: IN-M
DDC: 189.4 - Triết học - Học giả
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081785
Nhà Xuất bản: Catholic University of America
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 228
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có