Thánh Phaolô
Tác giả: Michel Hubaut
Ký hiệu tác giả: HU-M
DDC: 227.08 - Cuộc đời và sứ mạng của Thánh Phaolô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0081839
Nhà Xuất bản: Nxb Đồng nai
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 341
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có