Nguyệt san Công giáo và dân tộc - 2019 - S293
Phụ đề: Sống đức tin Công Giáo
Tác giả: Công Giáo và dân tộc
Ký hiệu tác giả: CGDT
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S293
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082146
Nhà Xuất bản: UB Đoàn kết Công Giáo
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Đang mượn