Luật học - 2019/S1
Phụ đề: Tạp chí luật học
Tác giả: Luật học
DDC: 340.05 - Tạp chí Luật Học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082166
Nhà Xuất bản: Trường Đại học luật Hà Nội
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 25
Số trang: 100
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn