Triết học - 2019 - S4 (335)
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu Triết học
Tác giả: Luật học
DDC: 105 - Ấn phẩm định kỳ về triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S335
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082170
Nhà Xuất bản: Viện triết học
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 26
Số trang: 88
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn