Tạp Chí Giáo dục - 2019/S456
Phụ đề: Tạp chí giáo dục
Tác giả: Tạp chí giáo dục
DDC: 370.5 - Ấn phẩm định kỳ về giáo dục học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S456
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082174
Nhà Xuất bản: Bộ giáo dục và đào tạo
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 26
Số trang: 63
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có