Nghiên cứu con người - 2018 - S6 (99)
Phụ đề: Nghiên cứu con người
Tác giả: Nghiên cứu con người
DDC: 301.05 - Ấn phẩm định kỳ về nhân học trong khoa học và đời sống xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2018/S99
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082175
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu con người
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 27
Số trang: 80
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn