Dân tộc học - 2019 - S2 (212)
Phụ đề: Tạp chí Dân Tộc Học
Tác giả: Dân tộc học
DDC: 301.05 - Ấn phẩm định kỳ về nhân học trong khoa học và đời sống xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S212
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082176
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 27
Số trang: 87
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn