Hán Nôm - 2019 - S2 (153)
Phụ đề: Tạp chí tiếng Hán Nôm
Tác giả: Hán Nôm
DDC: 495.927 5 - Ấn phẩm định kỳ về tiếng Hán, tiếng Nôm, chữ Quốc Ngữ và ngôn ngữ các dân tộc VN
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S153
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082177
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu Hán Nôm
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 25
Số trang: 83
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn