Tâm lý học (Psychology) - 2019 - S4 (241)
Phụ đề: Tạp chí tâm lý học
Tác giả: Tâm lý học
DDC: 150.5 - Ấn phẩm định kỳ về tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S241
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082178
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 27
Số trang: 100
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn