Khoa học xã hội - 2019 - S3(247)
Phụ đề: Xã hội học
Tác giả: Khoa học Xã hội
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S247
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082179
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 25
Số trang: 84
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn