Xã hội học - 2018 - S4 (144)
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Xã hội học
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2018/S144
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082180
Nhà Xuất bản: Viện xã hội học
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 25
Số trang: 119
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn