Kỷ yếu mười năm thành lập hội Formation Support for VIETNAM (2008-2018)
Phụ đề: Hội linh mục - Tu sĩ - Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ
Tác giả: Kỷ yếu
DDC: 275.970 5 - Niên giám về Giáo Hội Công giáo Việt Nam (Bao gồm cả Kỷ yếu về Giáo phận, giáo xứ, giáo họ, v.v.)
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập số: 2018
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082181
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 25
Số trang: 118
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Đang mượn