Reading Skills for the Social Sciences
Tác giả: Louann Haarman
DDC: 420 - Tiếng Anh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082182
Nhà Xuất bản: Oxford University Press
Năm Xuất bản: 1988
Khổ sách: 27
Số trang: 80
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có