Campus 1: Cahier d'exercices
Tác giả: Jacky Girardet
DDC: 420 - Tiếng Anh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082184
Nhà Xuất bản: CLE International
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 27
Số trang: 127
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có