Nhịp sống Tin Mừng số 31/2019: Hàn gắn những vết thương lòng
Tác giả: Tin Mừng
Ký hiệu tác giả: TIN
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2019/S.31
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082238
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 106
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có