Tài liệu học tập Mẹ hiền - Tháng 5/2001
Tác giả: Tài Liệu
Ký hiệu tác giả: TAI
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2001/Th5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0082377
Nhà Xuất bản: Hội các Bà MẹCG GP.TPHCM
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 45
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có